Poljoprivredna škola sa domom učenika, Futog
A/B
Školska godina: 2016/2017

RASPORED ČASOVA

Važi od: 15.09.2016.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
1234567123456712345671234567123456712345671234567123456712345671234567
1.Almaši Čila
II-3
IV-3
IV-3
I-3
I-3
I-3
II-3
II-3
IV-3
IV-3
III-4
III-4
III-4
2.Antić Vesna
III-3
III-2
III-3
III-10
III-7
III-3
III-2
III-1
III-1
III-11
III-10
III-10
III-2
III-11
III-7
III-7
III-1
III-3
3.Arsić Magdalena
IV-4
IV-5
IV-6
IV-6
IV-5
IV-4
4.Atanacković Slavka
IV-7
IV-7
II-9
II-9
II-8
II-8
II-9
II-7
II-8
II-7
II-8
II-9
II-8
II-8
5.Baba Tibor
I-1
I-6
I-3
6.Bajić Mioljka
III-1
III-2
III-1
III-3
III-1
III-2
III-3
III-2
III-3
II-2
II-1
7.Barać Rade
II-1
II-1
I-2
III-3
III-2
III-1
I-2
I-1
III-2
I-2
I-1
III-1
III-3
I-1
8.Basarić Arijana
IV-3
II-3
IV-3
II-3
I-3
I-3
III-4
III-4
9.Belić Jelena
III-9
III-9
I-9
I-9
I-9
I-9
III-9
III-9
III-8
III-8
10.Bogojević Dragica
II-8
II-5
II-10
I-8
III-3
III-8
II-4
II-6
II-1
II-2
IV-4
IV-5
IV-6
II-9
II-7
III-11
I-1
III-5
I-10
III-7
I-4
I-2
I-9
I-7
I-5
I-6
11.Borđoški Dragana
I-6
I-6
I-7
I-7
III-9
III-8
I-6
I-7
III-8
III-8
I-6
III-9
I-6
I-6
III-10
I-6
III-10
12.Branković Nebojša
III-11
III-11
IV-4
IV-4
IV-1
IV-1
IV-2
III-5
IV-2
IV-2
IV-1
IV-4
IV-4
13.Buča Dušan
IV-6
IV-6
II-6
II-10
II-6
IV-6
IV-6
II-6
II-6
IV-6
IV-6
14.Cvijanović Milorad
I-7
III-7
I-2
III-9
I-9
I-1
I-2
III-3
III-2
I-8
I-8
III-7
I-1
III-3
I-7
III-2
I-9
III-9
15.Dakić Vera
II-9
II-7
II-8
I-9
I-6
I-5
I-7
I-4
I-1
I-2
I-6
I-1
I-5
I-2
I-9
I-8
I-7
I-4
I-8
I-1
16.Dostan Arpad
I-3
I-3
17.Đorđević Mirjana
II-2
IV-5
IV-1
II-2
II-2
II-1
IV-5
IV-2
II-2
II-2
IV-1
II-1
II-2
II-1
II-2
II-2
IV-2
III-6
18.Đurđević Branka
III-8
III-8
III-8
III-8
III-7
III-7
III-7
III-7
III-7
III-7
III-7
III-7
19.Đurđević Sofija
I-9
I-8
I-8
I-7
II-8
II-8
I-7
I-7
I-9
II-7
II-7
20.Đurić Vesna
II-10
IV-4
IV-5
I-10
I-5
I-6
I-10
I-6
IV-4
IV-5
II-10
IV-4
IV-5
I-6
I-5
I-10
I-5
21.Erdeši-Ric Renata
III-4
III-4
I-3
III-4
III-4
III-4
III-4
III-4
I-3
I-3
I-3
III-4
III-4
22.Farago Agota
II-3
II-3
I-3
I-3
I-3
23.Feher Monika
III-4
III-4
III-4
IV-3
IV-3
IV-3
IV-3
IV-3
IV-3
IV-3
IV-3
IV-3
IV-3
24.Gajić Suzana
II-7
IV-1
II-8
IV-9
IV-9
IV-7
II-8
IV-2
II-7
IV-7
IV-1
IV-2
IV-1
IV-9
II-7
IV-7
II-8
IV-2
25.Gačević Snežana
I-4
I-10
I-1
I-9
I-2
I-7
I-1
I-8
I-5
I-9
I-5
I-10
I-8
I-6
I-10
I-6
I-2
I-4
I-7
26.Glamočić Jadranka
I-2
I-8
I-4
I-7
I-9
I-10
27.Gojković Zoran
III-1
III-3
III-2
III-2
III-5
III-3
III-3
III-1
III-1
IV-1
III-1
III-3
III-5
28.Horvat Tatjana
III-5
III-5
III-8
IV-6
IV-8
IV-8
III-8
III-8
III-6
IV-8
IV-8
IV-6
IV-6
III-6
III-9
III-6
III-5
III-9
III-9
29.Horvatović Danijela
I-3
I-3
I-3
30.Jaćimović Valerija
III-1
III-1
III-8
III-8
II-8
II-4
II-7
IV-4
II-7
IV-4
IV-2
II-4
IV-4
II-4
II-9
IV-2
II-9
II-8
II-9
31.Jaćimović Vojin
III-3
III-2
III-1
III-3
III-3
III-1
III-1
III-2
III-2
III-1
III-1
II-2
III-2
32.Josimov Ivana
II-3
IV-3
II-3
IV-3
I-3
III-4
III-4
I-3
33.Jovanović Branislav
III-5
III-11
III-5
III-5
III-5
III-5
III-11
III-5
34.Jurišić Svetlana
II-2
II-1
I-1
III-2
III-1
I-4
III-3
I-4
I-1
I-1
III-2
III-2
35.Ki Ferenc
I-3
I-3
36.Kinka Igor
IV-3
IV-3
IV-3
III-4
III-4
II-3
II-3
II-3
I-3
III-11
I-3
37.Knežević Gordana
I-5
I-5
III-6
III-6
III-6
I-10
II-4
II-4
IV-5
IV-5
38.Kokotović Dušanka
II-5
II-4
II-6
II-5
II-6
II-4
39.Krivokapić Stanko
IV-2
IV-2
II-8
II-7
II-6
IV-6
II-9
II-6
II-9
II-6
IV-6
II-7
IV-6
II-9
II-9
II-8
40.Kukučka Zuzana
I-10
I-10
III-6
II-10
II-10
III-6
III-6
III-6
I-10
III-6
IV-5
IV-5
41.Luburić Ivan
I-4
I-4
I-4
I-4
II-10
III-11
42.Luković Milorad
II-4
II-10
II-4
II-4
II-4
43.Marjanović Marijana
I-9
I-8
I-8
II-8
II-8
I-7
I-7
I-9
II-7
II-7
44.Matović Mirjana
III-5
III-10
I-2
I-6
III-9
I-10
I-1
III-6
I-6
I-1
I-2
I-4
III-6
III-9
I-10
III-10
III-5
I-4
45.Melvan Svetlana
II-9
II-5
II-6
II-2
II-4
II-1
II-5
II-1
II-6
II-2
II-5
II-9
II-2
II-1
II-4
II-9
IV-2
II-4
II-6
46.Meseldžić Snježana
II-8
II-9
II-7
II-9
II-7
II-8
II-7
II-7
II-9
II-8
II-7
II-9
II-9
II-8
II-7
II-7
47.Mehandžić Smiljana
IV-2
II-8
II-7
IV-2
IV-8
I-7
I-8
I-9
II-8
II-7
IV-2
IV-8
I-8
I-9
I-7
48.Miličić Željka
IV-2
IV-1
IV-2
IV-1
IV-2
IV-1
IV-2
IV-2
IV-2
IV-1
IV-1
IV-1
IV-1
49.Milekić Zoran
IV-7
IV-7
IV-9
IV-9
IV-7
IV-7
IV-9
IV-9
50.Miletić Ljeposava
III-10
III-10
III-10
III-10
III-10
III-10
III-9
III-9
III-10
III-9
III-9
III-10
51.Milovanović Biljana
IV-9
IV-9
IV-9
IV-9
IV-9
IV-9
52.Milošev Goran
III-9
III-9
III-8
I-8
III-9
III-8
III-9
III-9
III-9
III-9
III-8
III-8
53.Miljatović Tatjana
IV-5
II-6
II-5
IV-6
IV-1
IV-2
IV-4
II-7
II-5
II-4
II-7
IV-4
IV-5
IV-1
IV-6
II-6
IV-2
II-4
54.Miranović Maja
I-6
I-8
I-1
I-5
I-2
I-6
I-9
I-7
I-5
55.Mirković Slađana
II-2
II-2
I-10
56.Mudroh-Kern Miluška
I-10
I-4
III-5
I-5
I-4
I-10
III-5
I-4
III-11
I-5
I-6
I-5
I-6
III-5
III-10
III-10
I-10
I-6
57.Mujan Vlatko
II-4
II-4
II-4
II-10
II-10
II-10
IV-4
II-10
II-10
II-10
II-10
IV-4
II-4
IV-4
IV-4
IV-4
II-4
II-10
II-10
58.Muzalevski Boris
III-10
III-10
III-7
III-7
III-7
III-7
III-7
III-7
III-10
III-7
59.Nađ Atila
I-3
60.Nedeljković Iva
II-6
II-4
II-5
61.Nenezić Branislava
I-10
I-1
I-2
I-7
I-4
I-8
I-2
I-1
I-8
I-9
I-7
I-9
III-11
I-5
I-6
I-10
I-6
I-5
I-4
62.Nikolić Vera
II-6
IV-6
IV-6
IV-6
IV-7
IV-7
63.Nikolić Vlada
II-9
IV-7
IV-7
IV-8
II-9
II-9
IV-9
IV-9
IV-8
IV-8
IV-7
64.Obradović Valerija
IV-9
IV-4
IV-1
II-9
II-9
IV-8
IV-4
IV-1
IV-9
IV-9
IV-8
III-10
IV-1
IV-1
65.Orelj Dragana
II-10
II-10
III-1
III-3
III-2
III-1
II-1
I-5
III-2
III-2
III-2
III-1
III-3
I-5
66.Orelj Goran
II-4
I-2
I-4
I-4
I-4
I-1
I-4
I-1
I-2
I-4
67.Pajić Ljubica
IV-1
I-2
III-11
I-2
III-11
III-2
I-2
III-1
III-11
II-10
II-10
IV-8
IV-7
68.Panković Julijana
I-3
I-3
III-4
I-3
III-4
II-3
II-3
IV-3
IV-3
II-10
II-10
69.Pardovicki Atila
I-3
I-3
70.Petrovič Ana
IV-3
III-4
I-3
II-3
II-3
71.Pilipović Katarina
III-5
III-5
III-5
III-5
III-11
I-4
III-5
III-5
III-5
IV-2
IV-4
72.Popov Nada
I-8
I-7
I-2
I-9
I-1
III-9
III-8
I-7
III-1
I-9
I-6
I-2
III-8
I-6
III-9
I-1
I-2
I-1
I-8
III-1
73.Popović Aleksandar
II-8
II-5
II-10
IV-9
II-4
IV-1
II-1
IV-4
IV-6
II-7
IV-7
III-11
I-1
III-10
III-5
III-6
I-10
III-7
I-4
I-2
I-9
I-7
I-5
I-6
74.Popović Boško
II-5
II-6
IV-9
II-2
II-5
II-6
IV-7
IV-1
IV-1
IV-7
II-1
IV-8
IV-9
II-1
II-5
II-6
II-2
IV-8
75.Prodanović Stanka
III-6
III-2
I-10
IV-9
II-2
II-1
IV-2
II-2
II-1
II-1
II-2
76.Radić-Gašić Rada
IV-9
II-7
II-2
II-6
II-8
IV-5
IV-6
IV-5
II-1
II-8
II-6
IV-7
II-2
II-7
IV-6
IV-9
II-7
IV-5
II-1
IV-7
II-8
77.Radičanin-Kovačić Evica
II-5
II-9
I-10
I-5
II-9
II-5
II-9
III-6
I-4
I-10
III-7
III-10
I-5
I-4
III-10
III-6
III-7
III-7
78.Radošević Jelena
I-4
I-2
I-1
I-1
I-7
I-8
I-9
I-4
I-9
I-2
I-8
I-4
I-9
I-7
I-7
I-1
I-2
I-8
79.Rađen Jovo
IV-4
IV-9
IV-6
II-10
IV-4
IV-5
IV-1
IV-2
II-1
IV-6
II-10
IV-1
IV-5
IV-9
II-2
IV-8
II-2
IV-8
II-1
IV-2
80.Rakić Mirjana
III-6
III-6
III-6
III-6
III-6
III-6
IV-5
IV-5
IV-5
II-5
II-5
II-5
II-5
81.Ridanović Svetlana
II-4
II-6
II-5
II-4
II-6
II-5
82.Ristić Dragica
II-1
II-1
III-2
III-3
III-2
III-1
II-1
II-1
II-1
II-1
II-1
III-1
III-3
83.Sabo Zita
II-3
II-3
II-3
II-3
II-3
III-4
I-3
III-4
I-3
II-3
II-3
II-3
II-3
II-3
84.Salaćanin Jovan
III-9
I-8
III-3
III-8
III-2
III-1
II-6
IV-2
II-2
IV-5
II-9
85.Savović Vesna
II-9
II-7
II-7
II-7
II-8
II-7
II-8
II-8
II-8
II-8
II-9
II-7
II-7
86.Savović Milan
III-8
III-8
III-8
III-8
87.Simin Tatjana
II-9
IV-9
II-10
II-8
II-1
IV-8
II-8
IV-9
IV-7
IV-7
II-1
II-2
I-5
I-5
I-5
II-10
II-9
II-2
IV-8
88.Smajić Miroslav
I-10
I-5
I-9
I-4
I-7
I-10
I-1
I-6
III-5
I-4
I-5
I-8
I-6
I-1
III-5
I-2
I-6
I-8
I-2
I-9
I-7
89.Stanar Milica
II-5
II-6
I-10
III-6
III-11
III-6
I-2
II-6
II-5
90.Stanković Dragana
IV-1
IV-4
IV-4
IV-5
III-11
IV-5
IV-2
IV-8
IV-7
91.Stevanović Ivana
III-10
III-6
III-7
III-8
III-8
III-11
III-11
III-9
II-9
II-7
II-9
II-7
II-8
II-8
III-7
III-9
III-9
III-10
III-6
92.Stojčevski Kire
IV-5
IV-5
II-2
II-2
II-2
II-1
II-1
II-2
IV-5
III-1
93.Strizović Zoran
III-5
IV-4
94.Studić Nevena
II-10
II-10
95.Stupar Zoran
II-4
II-4
II-4
II-4
II-4
II-4
96.Štelerman Katarina
II-5
97.Todorović-Ratić Milena
IV-6
IV-4
IV-1
IV-8
IV-9
IV-8
IV-9
IV-7
IV-2
IV-1
IV-2
III-11
IV-5
IV-1
IV-9
IV-8
IV-7
IV-2
98.Tošić Jelena
I-8
II-9
II-9
IV-1
IV-6
IV-6
IV-6
I-8
I-8
99.Traživuk Jelena
II-5
IV-5
II-10
IV-5
II-5
IV-5
II-10
II-10
II-10
II-10
II-5
II-5
II-10
II-10
100.Ugrinčić Vera
IV-8
IV-8
IV-8
IV-9
IV-9
IV-8
IV-8
IV-7
IV-7
IV-7
IV-7
IV-8
101.Varga Marika
I-6
I-5
III-4
I-3
II-3
IV-3
II-5
II-6
IV-7
II-4
IV-7
IV-7
II-5
II-3
II-6
IV-3
II-4
I-5
I-3
III-4
I-6
102.Vignjević Vesna
III-5
III-6
III-6
III-5
IV-3
IV-3
103.Vizi Minja
I-7
III-3
III-2
I-8
I-7
III-8
I-8
III-1
I-9
III-8
III-11
III-2
III-7
III-3
III-7
III-1
I-9
104.Vucelja Dragan
IV-4
II-10
II-10
IV-4
II-10
II-10
II-10
II-10
IV-4
105.Vuletin Marko
I-1
I-6
I-5
I-5
I-2
I-8
I-4
I-7
I-9
I-10
106.Vučenović Zdravko
III-2
I-7
I-9
I-8
I-1
I-2
III-1
I-7
I-4
I-8
III-2
III-3
III-5
I-9
I-2
III-3
III-5
III-1
I-1
I-4
107.Zagorac Ljiljana
I-5
I-6
I-4
108.FIZV X
I-10
I-10

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net