Пољопривредна школа са домом ученика Футог

Конкурс за упис у дом ученика

за школску 2018-2019. годину

Почетна страна

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковим:
      - за прву расподелу - од 05. до 17. јула 2018. године,
      - за преостала слободна места - од 20. до 24. августа 2018. године,    
      - за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у  првој расподели - од 20. до 24. августа 2018.године

 

Koмплетан текст конкурса можете погледати ОВДЕ

Пријаву на конкурс можете преузети ОВДЕ

Листу потребних докумената за упис можете преузети ОВДЕ

Oбразац уверења о приходу по члану домаћинства можете преузети ОВДЕ

 

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року од 20. до 24. августа 2018. године, поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:


- из материјално угрожене породице - Решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/,
- ученици без родитељског старања - потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
- из једнородитељских породица - извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика,
- из ромске националне мањине - потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
- лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ - потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица;
- избеглице и расељена лица - важећа избегличка легитимација или расељеничка легитимација,
- повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици - потврда МУП-а;
- близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај) - извод из матичне књиге рођених,
- ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање - у самом захтеву стављају напомену да се школују за дефицитарно занимања.
За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.
Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени / рангирани / у односу на број пријављених, и то до 10% наменски опредељених капацитета установе.

Најчешћа питања и недоумице родитеља:

Наше материјално стање нам не омогућава да плаћамо приватни смештај или аутобуску карту.

Конкурсом, који расписује Министарство просвете Републике Србије, је предвиђен одрећени број бодова у складу са материјалним стањем породице ученика. Уколико и са тим бодовима Ваше дете није примљено у дом а сматрате да спадате у осетљиву друштвену групу, имате право на додатни рок за подношење пријаве од 20. до 24. августа уз решење Центра за социјални рад у Вашем месту.

Сматрамо да наше дете треба бити смештено у дому јер је школа на превеликој удаљености од места становања.

Условима конкурса који расписује Министарство просвете Републике Србије, није предвиђена додела бодова на основу удаљености места становања од школе.

Моје дете је прошле године било у дому и није правило никакве проблеме. Зашто није примљено у дом?

Главни критеријум приликом бодовања је успех ученика и он носи највише бодова. Поред тога сви ученици који су били у дому претходне године добијају додатна 3 бода. Уколико и поред тога Ваше дете није примљено у дом ученика, главни разлог је слаб успех на крају школске године.

 

 

 

Обавештење ученицима који су примљени у Дом ученика:

 

Све потребне информације око усељења у Дом можете погледати ОВДЕ

За сва евентуална питања можете се обратити мејлом на адресу domfutog@eunet.rs или путем поруке на фејсбук налогу школе

 

 

 

Коначна ранг листа примљених у Дом ученика:

 

Списак примљених ученика у мушком дому можете погледати ОВДЕ

Списак примљених ученица у женском домуможете погледати ОВДЕ