Јавне набавке

За сва питања у вези јавне набавке обратити се мејлом на адресу poljosko@eunet.rs

Повратак на насловну страну
Измењен план јавних набавки 2018 - План јавних набавки 2018
   
   
   

Рок за подношење

28.10.2018.

ЈН ДВВРП I-1-2018

ПРИРОДНИ ГАС

Преузмите прилоге: Обавештење о закљученом уговору - Одлука о додели уговора - Питања и одговори - Обавештење о продужењу рока - Измењена конкурсна документација - Одлука о покретању јавне набавке - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

23.10.2018.

ЈН МВ  ДМВрп I/ 15.1-2018

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора - Питања и одговори - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

23.08.2018.

ЈН МВ ДМВР ПI/14-2018

ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

09.07.2018.

ЈН МВ  дмрп I/5-2018

МАТЕРИЈАЛ ЗА МАЈСТОРЕ

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

02.07.2018.

ЈН УМВ рп II - 1

ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација -

Рок за подношење

29.06.2018.

ЈН ДВВ оп I/1.5

НАБАВКУ ДОБАРА - ХРАНА

Преузмите прилоге: Одлука о додели ЈН - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација - Измена конкурсне документација -

Рок за подношење

01.06.2018.

ЈН бр: ДМВрп I/12

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Преузмите прилоге: Одлука о додели ЈН - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација -

Рок за подношење

19.06.2018.

РВВ ОП-I

САНЦИЈА ФАСАДЕ НА ОБЈЕКТУ ДОМА ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ И ХИДРОИЗИЛАЦИЈА ЗИДОВА НА ОБЈЕКТУ

Преузмите прилоге: Обавештење о закључењу уговора - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација -

Рок за подношење

12.04.2018.

ЈН ДМВрп I/4-2018

ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Конкурсна документација -

Рок за подношење

22.11.2017.

ЈН ДМВрп I/12-2017

НАБАВКА ГАСНИХ КОТЛОВА

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Конкурсна документација - Продужење рока -

Рок за подношење

06.07.2017.

ЈН ДОП рп I/7-2017

ХРАНА И НАМИРНИЦЕ, ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 9

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Преузмите документацију по партијама - Хлеб и пециво (Одлука о додели уговора) - Брашно и прерађевине од брашна (Одлука о додели уговора) - Живинско месо (Одлука о додели уговора) - Месо и месни производи (Одлука о додели уговора) - Млеко и млечни производи - Свеже воће и поврће (Одлука о додели уговора) - Конзервисано воће и поврће - Остала роба (Одлука о додели уговора) - Риба ( смрзнута и прерађена) (Одлука о додели уговора)

Рок за подношење

31.05.2017.

ЈН ДМВрп I/11-2017

трактор за потребе Пољопривредне школе са домом ученика Футог

Преузмите прилоге: Oдлука о додели - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

26.06.2017

ЈН УМВ РПII/1-2017

УСЛУГА ОСИГУРАЊА ДЕЦЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора -Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

 

Позив за поднешење понуда путем наруџбенице - набавка плочица

Позив за поднешење понуда путем наруџбенице - набавка пвц врата

Позив за поднешење понуда путем наруџбенице - набавка ХТЗ опреме - Одлука

Позив за поднешење понуда путем наруџбенице - набавка дезобаријере и инсектрона

Рок за подношење

16.05.2017.

ЈН ДМВрп I/4-2017

Материјал за мајсторе

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора - Конкурсна документација -

Рок за подношење

05.04.2017.

ЈН МВ путем наруџбенице I/8-2017

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Одлука о издавању наруџбенице

Рок за подношење

05.04.2017.

ЈН МВ путем наруџбенице I/12-2017

сервис машина у кухињи и вешерају

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Одлука о издавању наруџбенице

Рок за подношење

05.04.2017.

ЈН МВ путем наруџбенице I/11-2017

СЕРВИСИРАЊЕ ОПРМЕ У КУХИЊИ

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Одлука о издавању наруџбенице

  Одлука о издавању наруџбенице - оштрење ножева

Рок за подношење

30.03.2017.

ЈН МВ путем наруџбенице I/14-2017

услуга из области противпожарне заштите

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Одлука о издавању наруџбенице

Рок за подношење

30.03.2017.

ЈН МВ путем наруџбенице I/15-2017

услуга вођења послова из области безбедности и здравља на раду

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Одлука о издавању наруџбенице

  Одлука о издавању наруџбенице - сервис фотокопира
  Одлука о издавању наруџбенице - услуга замене поломљеног стакла

Рок за подношење

21.03.2017.

ЈН ДМВрп I/9-2017

канцеларијски материјал, тонери и кетриџи

Преузмите прилоге: - Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

13.03.2017.

ЈН ДМВрп I/2-2017

набавка струје

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговорa - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

13.03.2017.

ЈН ДМВрп I/3-2017

храна за животиње

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

  Одлука о издавању наруџбенице - коришћење апарата за воду и кафу

Рок за подношење

01.03.2017.

ЈН МВ путем наруџбенице I/7-2017

дератизацијa, дезинсекцијa и дезинфекцијa

Преузмите прилоге: Одлука о издавању наруџбенице - Позив за подношење понуда

  Одлука о издавању наруџбенице - минерално ђубриво
  Одлука о издавању наруџбенице - садни материјал

Рок за подношење

20.02.2017.

ЈН ДМВ путем наруџбенице 3-2017

ПЕСТИЦИДИ –АГРОХЕМИЈСКА СРЕДСТВА 

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда

 

Рок за подношење

20.02.2017.

 

ЈН ДМВрп I/6-2017

Гориво за пољопривредне машине и службена возила

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуда - Конкурсна документација - Одлука о додели уговора

Рок за подношење

28.11.2016.

ЈН ДМВ рп I/20.4-2016

аутомобил за потребе дома Пољопривредне школе са домом ученика Футог

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

14.11.2016.

ЈН ДМВрп I/19-2016

тифон за економију школе

Преузмите прилоге: - Одлука о додели уговора - Обавештење о продужењу рока за доставу документације - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

02.12.2016.

ЈН ДOП рп I/18-2016

природног гаса

Преузмите прилоге: - Одлука о додели уговора - Измењена конкурсна документација - Измењена конкурсна документација - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

24.10.2016.

ЈН ДМВрп I/17-2016

тифон за економију школе

Преузмите прилоге: Одлука о обустави поступка - Обавештење о продужењу рока за доставу документације Измењена конкурсна документација - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

24.10.2016.

ЈН ДОП рп I/16-2016

ХРАНА И НАМИРНИЦЕ, ХЛЕБ И ПЕЦИВО

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора - Измењена конкурсна документација - Обавештење о продужењу рока - Обавештење о продужетку рока 2 - Обавештење о продужетку рока - Измењена конкурсна документација - Питања и одговори1 -Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

02.09.2016.

ЈН ДМВрп I/15-2016

резервни делови за пољопривредне машине, механизацију и службена возила

Преузмите прилоге: Одлука о додели уговора - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација -

Рок за подношење

22.08.2016.

РМВ рп III/14-2016

Молерско фарбарски радови, радови на адаптацији купатила у дому за ученике и поправци и санацији кровова

Са 18. августом 2016. измењена документација

Преузмите прилоге: - Одлука о додели уговора - Питања и одговори 3 - Измењена документација - Обавештење о продужетку рока доставе понуде - Питања и одговори 2 - Питања и одговори - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација -

Рок за подношење

26.08.2016.

ЈН ДOП рп I/13-2016

набавка природног гаса

Са 22. агустом 2016. измењена документација

Преузмите прилоге: Одлука о обустави поступка - Измењена документација - Обавештење о продужетку рока - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

08.08.2016.

ЈН ДОП рп I/12-2016

ХРАНА И НАМИРНИЦЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 9

Са 03. августом 2016. године измењена конкурсна документација партијe 1 и од 4 до 9

Преузмите прилоге: - Одлука о додели уговорра - Обавештење о продужетку рока - Питања и одговори 6 - Питања и одговори 5 - Питања и одговори 4 - Питања и одговори 3 -Питања и одговори 2 - Питања и одговори - Позив за подношење понуда - Партија 1 хлеб и пециво - Партија 2 брашно и прерађевине од брашна - Партија 3 пилеће месо - Партија 4 месо и месни производи - Партија 5 млеко и млечни производи - Партија 6 свеже воће и поврће - Партија 7 конзервисано воће и поврће - Партија 8 остала роба - Партија 9 риба

Рок за подношење

08.07.2016.

ЈН УМВ РПII/10-2016

осигурање деце, запослених и имовине

Преузмите прилоге: - Одлука о додели уговора - Продужење рока за подношење понуда - Поновно продужење рока - Продужење рока за достављање понуда - Позив за подношење понуде - Поновно измењена документација - Измењена конкурсна документација - Конкурсна документација - Питања и одговори - Питања и одговори 2 - Питања и одговори 3 - Питања и одговори 4

Рок за подношење

29.06.2016.

ЈАВНA НАБАВКA ДМВрп I/9-2016

резервни делови за пољопривредне машине, механизацију и службена возила

Преузмите прилоге: Одлука о обустави - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација

Рок за подношење

29.06.2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДМВрп I/8-2016

Канцеларијски материјал, тонери и кетриџи

Поновљени поступак JN DMV rp I/11-2016: Одлука о додели уговора канцеларијски материјал - Позив за подношење понуда - Конкурсна документација - Питања и одговори

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуде - Конкурсна документација - Питања и одговори - Одлука о додели уговора

Рок за подношење

06.05.2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДМВрп I/7-2016

Материјал за мајсторе

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуде - Конкурсна документација - Обавештење о продужењу рока - Питања и одговори - Питања и одговори 2 - Питања и одговори 3 - Одлука о додели уговора

Рок за подношење

28.04.2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДМВрп I/6-2016

Mатеријал за  хигијену

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуде - Конкурсна документација - Одлука о додели уговора -

Рок за подношење

01.04.2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДМВрп I/5-2016

Гориво за пољопривредне машине и службена возила

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуде - Конкурсна документација - Одлука о додели уговора

Рок за подношење

28.03.2016.

ЈАВНА НАБАВКА УМВ рп II/4-2016

Услуга организовања екскурзија за ученике по партијама

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуде - Конкурсна документација - Одговори на питања - Одлука о обустави поступка

Рок за подношење

23.03.2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДМВрп I/3-2016

Храна за животиње

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуде - Конкурсна документација - Одлука о додели уговора

Рок за подношење

16.03.2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДМВрп I/2-2016

Набавка струје

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуде - Конкурсна документација - Одлука о додели уговора

Рок за подношење

07.03.2016.

ЈАВНА НАБАВКА УМВрп II/1-2016

Услуга организовања екскурзија за ученике по партијама

Преузмите прилоге: Позив за подношење понуде - Конкурсна документација - Одлука о обустави поступка