ШКОЛСКА ЕКОНОМИЈА

Школска економија представља полигон на ком ученици своја теоријска знања примењују директно у пракси. У ту сврху на располагању им је 100 ha обрадивог земљишта, 5 ha шуме, стакленик, 10 трактора, 60 прикључних машина, штале, измузиште, свињци, коњушница, овчарник, сеник, живинарник, чардак, тренч силос, итд.

У складу са образовним профилом за који се школују, ученици су укључени у следеће сегменте практичне наставе:

 1. Биљна производња
 2. Сточарска производња
 3. Хортикултурна производња
 4. Механизација

ВРЕДНЕ РУКЕ

Опис простора …

Опис послова……

Опис механизације….

Опис прибора….

Опис сточног фонда….

 

Биљна производња

Сегмент биљне производње обухвата ратарску, повртарску, воћарску и виноградарску производњу.

У оквиру биљне производње ученици стичу практична знања о производњи и технологији свих биљних врста. У току производног циклуса овладавају следећим вештинама:

 1. Контрола плодности земљишта,
 2. Основна и допунска обрада земљишта,
 3. Сетва и садња,
 4. Мере неге,
 5. Жетва ( берба ) и складиштење пољопривредних производа,

Организовање плодореда.

Посебно смо поносни на успехе наших ученика на такмичарским манифестацијама попут “Дани лудаје” у Кикинди, где су постизали запажене резултате у производњи бундеве рекордне тежине као и на изложбеним манифетацијама као што су “Новосадско пролеће”, “Здраво органик” у Селенчи и сл.

Свакако треба напоменути да део производног асортимана, који одгаје ученици на школској економији, се пласира у домску кухињу, за припремање хране како ученицима дома тако и запосленима и ученицима на пракси.

ПРОИЗВОДЊА

– Производња млека

– Производња цвећа

– Производња меда

Сточарска производња

Практичном наставом на сточарству, ученици стичу знања и вештине о технологији сточарске проиводње. Основни задатак ученика је, да воде рачуна о сточном фонду кога чине: 30 комада говеда, 30 крмача, 50 оваца, 4 коња, мула, магарац, 200 комада живине, зечеви и расни пси.

ХОРТИКУЛТУРНА ПРОИЗВОДЊА

– Опис хортикултуре

Хортикултурна производња

У оквиру хортикултурне производње ученици стичу практична знања о производњи, гајењу и неговању цвећа, украсног дрвећа и жбуња. У току производног циклуса овладавају следећим вештинама:

 1. Производња сезонског расада цећа
  2. Производња украсног дрвећа и жбуња
  3. Израда цветних аранжмана
  4. Пројектовање и одржавање зелених површина

Наши ученици су постизали запажене резултате на републичким такмичењима, новосадским и ванградским манифестацијама на шта смо веома поносни. Произведен асортиман на економији користи се за уређење школског дворишта, док цветни аранжмани украшавају унутрашње просторије школске зграде.

МЕХАНИЗАЦИЈА

– Опис механизације

– Машине којима располажемо …

– Опрема којом располажемо …

Механизација

Практичном наставом на механизацији, ученици стичу знања и вештине управљањем пољопривредне механизације. Основни задатак ученика је, да воде рачуна о механизацији коју чини: 10 трактора, 2 комбајна, 50 мотокултиватора итд. …