ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

Почетна

 

 

 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

Референт за ванредне ученике:

- Весна Загорац- телефон 060/6989 507

- Помоћник директора за наставу:

- Биљана Миловановић - телефон 060/6989 510

- Радно време од 8 до 14 часова

- Ценовник ванредног школовања

Усмени испит
Опште-образовни предмети
2000,00
Испит са писменим
Српски језик, страни језик и математика
2500,00
Испит са вежбама
Стручни предмети
3000,00
Испит са вежбама и практичном наставом
4000,00
Завршни испит
6000,00
Матурски испит
10000,00

 

- Рокови за полагање ванредних испита

Новембарски

Распоред испита

Распоред матурских испита

Комисије

Фебруарски  
Априлски  
Јунски

 

Aвгустовски

 

- Пријава испита траје од првог до петог у месецу у ком се полаже испит

- Све пријаве се врше путем уплате на жиро рачун школе

- Жиро рачун школе је 840-455666-54, позив на број 423911

- Испити који су пријављени морају бити уплаћени до петог у месецу на жиро рачун школе, уколико не буду уплаћени ванредни ученик нема право да изађе на испит