ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

Почетна

 

 

 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

Референт за ванредне ученике:

- Весна Загорац- телефон 060/6989 507

- Помоћник директора за наставу:

- Биљана Миловановић - телефон 060/6989 510

- Радно време од 8 до 14 часова

- Ценовник ванредног школовања

Усмени испит
Опште-образовни предмети
2000,00
Испит са писменим
Српски језик, страни језик и математика
2500,00
Испит са вежбама
Стручни предмети
3000,00
Испит са вежбама и практичном наставом
4000,00
Завршни испит
6000,00
Матурски испит
10000,00

 

- Рокови за полагање ванредних испита

Испитни рок Распоред испита Испитне комисије
Новембарски

Распоред испита

Матурски испит ПТ

Матурски испит ТПТ, ТХ, ЗОО, ПП

Испитна комисија општари

Испитна комисија стручни

Фебруарски    
Априлски    
Јунски    
Aвгустовски    

- Пријава испита траје од првог до петог у месецу у ком се полаже испит

- Све пријаве се врше путем уплате на жиро рачун школе

- Жиро рачун школе је 840-455666-54, позив на број 423911

- Испити који су пријављени морају бити уплаћени до петог у месецу на жиро рачун школе, уколико не буду уплаћени ванредни ученик нема право да изађе на испит