Контакти

 

   
Телефон
e-mail
 
Директор школе 021/ 895-096
poljosko@eunet.rs
Секретар школе 021/ 895-096; 021/ 893-970
poljosko@eunet.rs
Рачуноводство 021/ 893-900
poljosko.racun@eunet.rs
Економија 021/ 895-358

Мушки дом

Кухиња и набављач

021/ 895-258;

021/ 893-044

domfutog@eunet.rs
Женски дом 021/ 895-130
Жиро рачун школе 840-455666-54
Матични број 08042080
ПИБ 100459701