Преузимање докумената

 

Редовни ученици | Ванредни ученици | Ученици дома

Редовни ученици

Сатница школског звона

Наставни план за смер Ветеринарски техничар IV степен

Наставни план за смер Пољопривредни техничар IV степен

Настави план за смер Техничар пољопривредне технике IV степен

Наставни план за смер Техничар хортикултуре IV степен

Наставни план за смер Руковалац-механичар пољопривредне технике III степен

 
Ванредни ученици

Информације о ванредном школовању

Образац за пријаву испита

Образац попуњене уплатнице за пријаву

 
Ученици дома

 

Кућни ред дома ученика

Документација за упис у дом ученика

Образац попуњене уплатице за смештај и исхрану у дому ученика