Колектив дома

 

 

Управник дома

Биљана Лалић

 

Стручни сарадник за ученички стандард

Славица Седлан

Стручни сарадник - психолог Драган Курбалија, магистар психолошких наука

Васпитачи:

 

Олга Миловац професор немачког језика
Славица Пантовић професор народне одбране
Зорица Станковић дипломирани психолог
Зоран Пантић професор географије
Небојша Пантовић професор народне одбране
Негован Лаушев професор географије
Љиљана Загорац професор музичке културе
Сања Горданић професор српског језика и књижевности
   

Запослени у кухињи:

Техничко особље:

Дејан Вујасиновић Стана Кнежић
Душица Тепић Жељко Папрић
Јованка Старивлах Рајко Црепуља
Даница Перишић Деса Ивић
Леда Бајић Бранко Гашић
Мира Илић Оливера Влашић
  Љиљана Невидовчић
  Милорад Карановић
  Драго Срдић
   

Хигијеничарке:

 
Мира Бубуљ  
Драгица Вајагић  
Роска Крстовић  
Босиљка Тутуш  
Гордана Јазић