ШКОЛСКА ЕКОНОМИЈА

Полигон за извођење практичне наставе (школска економија) је део школе где ученици своја теоријска знања могу да примене и провере у практичном раду. Удаљена је од осталих објеката у којима се одржава настава, 5 минута хода кроз парк величине 10 ха.

Иза школске економије налази се око 35 ха обрадивих површина које се користе за производњу пољопривредних прозвода за исхрану стоке. Ту је посејано око 15 ха луцерке , а остале површине су под кукурузом, сојом, сточним грашком и сточним кељом. На тим површинама је у претходним годинама био посађен и дуван (школа има сушару за дуван) и семенски кукуруз. На школској економији налази се чардак за складиштење кукуруза у клипу, као и вертикална мешаона сточне хране.

Испод чардака за смештај кукуруза налазе се свиње „мангулице“. Ова раса свиња је изузетно отпорна на временске неприлике, па може да се држи у простору који није грејан.

Поред чардака за смештај кукуруза налази се савремени објекат за узгој високо квалитетних свиња, капацитета за 30 крмача. Опрема у овом објекту је дигитално контролисана.

Школска економија је једно мало пољопривредно газдинство.

БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

пољопривредни техничар, техничар хортикултуре и цвећар-вртлар

Биљна производња обухвата обављање практичне наставе у области ратарства и повртарства, воћарства, виноградарства, цвећарства и гајења лековитог, зачинског и ароматичног биља. У оквиру школске економије постоје два стакленика где се производи поврће и цвеће. Школа поседује четири пластеника од којих је један део међународног пројекта Агрино. Пластеници су, углавном, намењени за производњу расадa и поврћа.

На школској економији налази се и воћњак површине 1,4 ха. У воћњаку је доминантан засад кајсије и шљиве, а мањи део је под крушком. Под виноградом је 0,6 ха. У винограду су заступљене сорте : Совињон бели, Совињон црни и Бургундац црни.

Ученици образовног профила пољопривредни техничар су посадили наведене воћњаке и винограде и у њему изводе зимску и летњу резидбу, старају се о заштити воћњака и винограда. Од плодова из воћњака и винограда, ученици суше воће у школској соларно-електричној сушари. У сушари се поред воћа суше и плодови поврћа и зачинског биља.

Ученици који учествују у раду винарско-виноградарске секције од воћа у школској пецари праве ракију (шљивовица, кајсијевача и комовица), а од убраног грожђа се прави црно и бело вино, као и десертно вино „бермет“. Наведени производи се након завршеног производног процеса, флаширају и складиште у школском винском подруму.

Иза школске економије налази се око 35 ха обрадивих површина које се користе за производњу пољопривредних прозвода који се користе за исхрану стоке. Ту је посејано око 15 ха луцерке , а остале површине су под кукурузом, сојом, сточним грашком и сточним кељом. На тим површинама је у претходним годинама био посађен и дуван (школа има сушару за дуван) и семенски кукуруз. На школској економији налази се чардак за складиштење кукуруза у клипу, као и вертикална мешаона сточне хране.

На површинама у кругу школске економије производи се чувени футошки купус уз минимално коришћење хемијских заштитних средстава.

Ратарску, повртарску и воћарско-виноградарску производњу у највећој мери реализују ученици образовног профила пољопривредни техничар.

Одређене површине на школској економији и један стакленик користе се за узгој цвећа и украсног шибља. Овај материјал производе и у пракси  користе, ученици образовних профила техничар хортикултуре и цвећар-вртлар.

На практичној настави, ученици производе сезонски расад и цвеће, украсно дрвеће и жбуње, израђују цветне аранжмане и обучавају се за пројектовање и одржавање зелених површина.

Наши ученици су постизали запажене резултате на републичким такмичењима, новосадским и другим манифестацијама на шта смо веома поносни. Аранжмани и цветни материјал произведен на економији користи се за уређење школског дворишта и за украшавање просторија школске зграде.

ВЕТЕРИНА И СТОЧАРСТВО

Ветеринарски техничари и зоотехничари своју практичну наставу обављају у објектима за узгој свиња, говеда, оваца, коза, коња и магараца.

За узгој говеда (црно-бело Холшајн фризијско говече) користе се три објекта. Објекат за краве и телад, објекат за одлучену телад и објекат за музна грла са испустом за слободни излазак. У склопу тог објекта налази се савремено измузиште типа „рибља кост“. На економији је око 20 условних грла говеда, 6 коња, 3 магарета, 3 козе и јарац. У посебном објекту је и стадо оваца расе „ Ил де франс“, 35 грла. Поред, и у продужетку објекта где су смештене овце, налази се покривени простор за смештај кабасте сточне хране. Поред чардака за смештај кукуруза налази се савремени објекат за узгој високо квалитетних свиња, капацитета за 30 крмача. Опрема у овом објекту је дигитално контролисана.

Испод чардака за смештај кукуруза налазе се свиње „мангулице“. Ова раса свиња је изузетно отпорна на временске неприлике, па може да се држи у простору који није грејан.

На школској економији налази се опремљена ветеринарска амбуланта која се користи за извођење  практичне наставе и вежби.

Под надзором наставника, ветеринара, ученици припремају животињу за преглед, узимају узорке неопходне за дијагностику, апликују лек, асистирају при извођењу хируршких захвата, порођају и  прихватају младунче након порођаја.

Љубитељима коња омогућен је рад са овим племенитим животињама кроз изборни предмет Спортско коњарство или у оквиру коњичке секције.

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА

За реализацију биљне и сточарска производње, неопходна је употреба пољопривредне механизације. Пољопривредном техником рукује један радник и ученици образовног профила техничар пољопривредне технике и руковалац пољопривредне технике.

Школа поседују сву потребну механизацију, осим комбајна. У школи ради више трактора и то 1 Mc Cormick (120 КС) , 3 Беларус 820 (81 КС), ИМТ 560 , ИМТ 549 и два мотокултиватора. Ученици наведених профила обављају све операције од основне обраде до убирања култура под надзором наставника и радника на школској економији. Током свог школовања образовних профила техничар пољопривредне технике и руковалац пољопривредне технике имају прилику да рукују пољопривредном техником, подешавају је и одржавају је.

Ученици образовних профила техничар пољопривредне технике, руковалац пољопривредне технике, пољопривредни техничар и техничар хортикултуре имају прилику да се обучавају за возача трактора на трактору Беларус 820, и да полажу возачки испит „Ф“ категорије. Све је бесплатно јер су те активности у склопу практична наставе.