Образовни профили

ЧЕТВРТИ СТЕПЕН

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (на српском и мађарском језику)

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ


ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

ТРЕЋИ СТЕПЕН

РУКОВАЛАЦ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ

УЧЕНИКА

ОБУКЕ НАКОН ШКОЛОВАЊА

СМЕРОВА

ГОДИНА ПОСТОЈАЊА