Образовни профили

ЧЕТВРТИ СТЕПЕН

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (на српском и мађарском језику)

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ

ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ

ТРЕЋИ СТЕПЕН

РУКОВАЛАЦ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ

УЧЕНИКА

ОБУКЕ НАКОН ШКОЛОВАЊА

СМЕРОВА

ГОДИНА ПОСТОЈАЊА