Контакт

Школа

021/895-096

poljosko@eunet.rs

Директор

060/6989-500

dgagic@poljosko.edu.rs

Помоћник директора

060/6989-510

bmilovanovic@poljosko.edu.rs

Секретар

060/6989-511

poljosko.sekretar@poljosko.edu.rs

Рачуноводство

066/8041-755

poljosko.racun@eunet.rs

Референт

060/6989-518

Дом

женски: 021/895-130

мушки: 021/895-258

управник: 060/6989-505

domfutog@eunet.rs

 

Економија

021/895-358

poljoskoekonomija@gmail.com

ПП служба

060/6989-522

pepsi.polj@gmail.com

Број телефона за пријаву насиља, злостављања и занемаривања детета – ученика: 060/6989-510

Линк за пријаву насиља, злостављања и занемаривања детета – ученика (кликом на текст отвориће се нови прозор)

Сајт израдила MEDIA-NETWORKS DOO