Поправни испити

За ученике завршних разреда поправни испити одржаће се у јуну месецу.

У августу месецу организоваће се поправни испити за ученике првог, другог и трећег разреда.

Распоред полагања поправних испита биће објављен најкасније 30 дана пре полагања.