Дом

На основу члана 6. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр. 18/10, 55/13, 27/18- др. закон и 10/19), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, број 36/19) и Решења број: 451-02-268/2024-05, од 26. априла 2024. године, Mинистарство просвете расписује

К О Н К У Р С

ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА

ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

Капацитет Дома ученика Пољопривредне школе у Футогу је 190 ученика.

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима: 

– за прву расподелу – од 1. до 12. јула 2024. године,

– за преостала слободна места – од 26. до 28. августа 2024. године,

– за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 26. до 28. августа 2024. године.

Радно време комисије за пријем ученика

                 01.-03.07. 04. – 05.07. 08. – 12.07. 26. – 28.08.
                   8 – 15 h   8 – 14 h   8 – 14 h   8 – 13 h

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Пријаву за упис у дом (преузмите документ)

Уверење о приходу по члану домаћинства (преузмите документ)

– За ученике који уписују II, III и IV разред копију сведочанстава претходно завршеног разреда

– За ученике првог разреда копије сведочанстава од петог до осмог разреда основне школе

Списак потребне документације можете преузети ОВДЕ.

Целокупан текст Конкурса можете преузети ОВДЕ.

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И НЕДОУМИЦЕ РОДИТЕЉА:

Наше дете не похађа Вашу школу, да ли има право да конкурише за смештај у дому?

Конкурсом, који расписује Министарство просвете Републике Србије, право на смештај у нашем дому имају сви ученици редовно уписани у било коју средњу школу чији је оснивач Министарство просвете.

Наше материјално стање нам не омогућава да плаћамо приватни смештај или аутобуску карту.

Конкурсом, који расписује Министарство просвете Републике Србије, је предвиђен одрећени број бодова у складу са материјалним стањем породице ученика. Уколико и са тим бодовима Ваше дете није примљено у дом а сматрате да спадате у осетљиву друштвену групу, имате право на додатни рок за подношење пријаве од 26. до 28. августа уз решење Центра за социјални рад у Вашем месту.

Сматрамо да наше дете треба бити смештено у дому јер је школа на превеликој удаљености од места становања.

Условима конкурса који расписује Министарство просвете Републике Србије, није предвиђена додела бодова на основу удаљености места становања од школе.

Моје дете је прошле године било у дому и није правило никакве проблеме. Зашто није примљено у дом?

Главни критеријум приликом бодовања је успех ученика и он носи највише бодова. Поред тога сви ученици који су били у дому претходне године добијају додатна 3 бода. Уколико и поред тога Ваше дете није примљено у дом ученика, главни разлог је слаб успех на крају школске године.