Пројекти и сарадња

Пољопривредна школа из Футога  увек је била врло активна у разноврсној понуди активности за  ученике.

Наша школа се труди да ученицима понуди разне врсте активности укључивањем  у пројекте. Већина пројеката је завршена, али поједини пројекти су настављени кроз различите облике сарадње са другим школама и организацијама.

Супершкола

Школске 2022/2023. године наша школа учествовала је у међународном пројекту Супершкола коју организује и финансира регионална канцеларија за младе (РYЦО). У овом програму размене ученика учествују средње школе из Србије, Босне и Херцеговине, Косова (по резолуцији 1244), Црне Горе, Северне Македоније и Албаније. Наша школа је остварила сарадњу са Мјешовитом средњом школом Хасан Кикић из Градачца, Б и Х. Циљ пројекта је мултикултурална сарадња ученика из две школе. Сарадња се реализује тако што су 12 ученика из наше школе угостила 12 ученика  из Градачца. Они су били наши гости 6 дана у периоду од 20.5. до 26.5.2023. године. У току септембра ученици из наше школе у пратњи наставника Горана Ореља и Горана Милошева били су у узвратној 6-дневној посети ученицима и колегама из Градачца. Критеријум за одабир ученика био је успех и примерно владање.  Координатор је био Горан Орељ.

Баден-Виртемберг

Наша школа је укључена у међурегионалну, парламентарну сарадњу између  АП Војводине и савезне државе Баден-Виртемберг из Савезне Републике Немачке.

Облици ове сарадње подразумевају размену знања, искустава, реализацију заједничких пројеката и поспешивање привредних веза  две регије. У фокусу сарадње је  област евроинтеграција, Дунавска стратегија, регионална политика, пољопривреда, енергетика, обновљиви извори енергије, екологија, образовање, здравствена и социјална заштита.

Ученици и наставници наше школе су у више наврата посетили ову регију у Немачкој али и били су домаћини гостима из Баден-Виртемберга.

За чистије и зеленије школе Војводине

Наша школа већ 15 година учествује у програму За чистије и зеленије школе Војводине. Циљ овог програма, који је под покровитељством Владе Војводине, је развој еколошке свести и стицање знања о заштити животне средине. Овај програм у име наше школе воде чланови Тима за заштиту животне средине. Врло често је наша школа награђивана за изузетан допринос реализацији овог програма.

Обогаћени једносменски рад (од 2020/21. до данас, 2023/24.)

Циљ реализације програма Обогаћеног једносменског рада је пружање додатне образовно-васпитне подршке у учењу и развоју ученика кроз различите моделе рада.

Пројекат „Укусне и мирисне биљке“, активност сушење воћа и поврћа

Организовањем разновсрних облика образовно-васпитног рада  омогућује нам се да свој рад обогатимо и употпунимо садржајима који нису типични за школу.

Ученици имају прилику да учествују у многим програмима самоспознаје, менталног здравља, уметничким, културним и физичким активностима за које немају прилику у току редовне наставе. Циљ је да центар дешавања поново постане школа.

Пољохемичари изводе „егзотичне“ експерименте

Сарадња школе и удружења ОПЕНС

Oд 2018. године наша школа има сталну сарадњу са савезом удружења ОПЕНС. Кроз своје програмско деловање ОПЕНС ради на оснаживању младих тако што подиже капацитете младих, сензибилише јавни и приватни сектор у односу на питања младих и развија омладинску политику. У оквиру сарадње са овим удружењем, реализује се неколико пројеката.

Пројекат УКЉУЧИ СЕ, ПРОНАЂИ РЕШЕЊЕ

Наша школа учествује сваке године у реализацији  пројекта „Укључи се, пронађи решење“. Овај пројекат подразумева процес у којем наши ученици имају прилику да науче да препознају потребе своје заједнице, пробуде у себи активистички дух и предложе креативно решење.

Реализоване ученичке идеје од 2018. до 2022. године донеле су и награде:

  1. година – Награда победничке идеје „донела“ је летњиковац школском дворишту;
  2. година – Од инкубатора до новог живота и Хуманитарно музичко вече;
  3. година – Идејом, алатом и трудом до чистије животне средине нашег школског дворишта. Идеја је победила и освојила новчану награду која је утрошена на набавку потребног алата за економију.

2022. Тим џокеји освојио је новчану награду која је утрошена на набавку опреме за коњичку секцију.

Пројекат - „SCHOOL ESCAPE“

Пројекат „School Escape“ је део програмске целине пројекта ЕДУнет, који реализује ОПЕНС у партнерству са организацијом Достигнућа младих и нашом школом, уз финансијску подршку ФОНДАЦИЈЕ 2022 НОВИ САД.

Реализовањем активности у оквиру овог пројекта, ученици уче важне демократске принципе, увиђају значај учествовања у доношењу одлука, уче се одговорности и граде заједницу која креира и негује ове вредности. Овај програм укључује ученике у политичке процесе и мотивише их да науче да буду одговорни грађани.

Пројекат подразумева опремање простора са интегрисаним „Escape room-om” а смештен је у једној од учионица школе. Програм пројекта осмислио и имплементирао ученички тим који уједно чини ученичку компанију основану за потребе овог пројекта.

Бекство из школе је иновативан концепт кроз који се ученицима даје прилику да уз помоћ своје креативности креирају одрживу, узбудљиву и релевантну школску компанију. Овај пројекат има едукативни и информативни карактер јер пружа подршку ученицима да сазнају више о креативним индустријама, омладинском предузетништву, техничкој продукцији и индустрији игара и на тај начин продубљују своја знања из предмета предузетништво.

Хотел за инсекте

У току 2018. године остварена је сарадња са средњом пољопривредном школом из Кечкемета. Тема овог пројекта су корисни инсекти у пољопривредној производњи. Координатор за нашу школу била је наставница Рената Ердеши Риц.

Бугарски врт

Током 2017. године наша школа је учествовала у пројекту са средњом пољопривредном школом из Секешфехевара.  Тема тог пројекта била је органска производња поврћа и цвећа на малом отвореном простору. Тај начин органске производње познат је под називом Бугарски врт где се саде одређене врсте цвећа и поврћа једни поред других. Својим мирисом међусобно се стимулишу и терају штетне инсекте. Пројекат је подразумевао да наши ученици 4 до 5 дана буду домаћини гостима и заједно са њима пре подне раде, а после подне обилазе културне знаменитости Новог Сада, и касније Секешфехервара.

У том пројекту су учествовали ученици смера пољопривредни техничар на мађарском језику. Координатор за нашу школу била је наставник Рената Ердеши Риц.

Фонд за будућност

У периоду 2015. до 2018. године наша школа је учествовала у пројекту Фонд за будућност који је финансирала компанија Делта аграр из Београда. Овај пројекат био је едукативно – стимулативног карактера. Критеријум за учествовање у пројекту био је успех и владање ученика. Ученици су били у обавези да по једну суботу месечно присуствују интерактивној радионици у школи, а при крају школске године имали су обавезу да 10 радних дана раде у воћњаку  Делта аграра у Челареву или на фарми за угој свиња и говеда у Старој Пазови. Ученици су добијали неповратну стипендију у висини од 10.000 динара месечно. Уколико попусте са учењем или владањем, стипендија се умањује или укида. У овом програму учествовало је 15 ученика: 7 пољопривредних техничара, 3 ветеринарских техничара, 3 техничара пољопривредне технике и 2 руковаоца пољопривредне технике. Координатор је био наставник Горан Орељ.

Сарадња са пољопривредним школама у Северној Македонији

Током 2016. године наставници и ученици образовног профила пољопривредни техничар посетили су пољопривредне школе у Северној Македонији како би се упознали са начином школовања из истог подручја рада.

Сарадња са Министарством одбране Републике Србије

У току 2009. и 2010. године реализован је пројекат у сарадњи са Министарством одбране Републике Србије и агенције Призма. Тема овог пројекта била је преквалификација припадника војске републике Србије за којим је престала потреба у војсци, у образовни профил руковалац-механичар пољопривредне технике. У току 2009. преквалификацију је завршило 6 полазника, а у току 2010. још 10 полазника. Координатор је био наставник Горан Орељ.