ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

Можда би било и више оних кандидата који се одлучују да упишу ванредно образовање, када би до детаља били упознати са тим како оно функционише, јер би на тај начин увидели све предности које овакав вид едукације доноси. Заправо, многи људи су чули за појам ванредног школовања, али га исто тако многи везују за неке не тако позитивне ствари, јер су се у ранијим деценијама за овакав вид образовања углавном одлучивали они ученици који напусте школу, јер су били лоши ђаци или су, пак због болести морали дуго да одсуствују са наставе, па нису стекли услов да наставе да похађају редовну наставу.

Временом, променио се читав систем образовања, па је сада све више оних који се одлучују управо за овакав вид едукације, јер ванредно образовање доноси низ предности.

Према важећем Закону о образовању Републике Србије, основни услов који мора да задовољи онај ко жели да похађа ванредну наставу јесте да има минимум 17 година старости. То значи да, ипак ванредно школовање не могу упишу тек свршени основци, као што многи мисле.

p

Образовни профили

Услови и документација

Испитни рокови и консултације

Ценовник

Ученика

ОБУКЕ НАКОН ШКОЛОВАЊА

СМЕРОВА

ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

Контакт у вези са ванредним школовањем

Помоћник директора за наставу:

Биљана Миловановић – 060/6989-510

Радно време сектора за ванредно школовање:

– радним данима: 8:00 – 14:00