Календар школских такмичења

Прецизан календар такмичења са стручним упутством, МПНТР објављује у децембру текуће године након чега ће се кориговати и школски календар такмичења.

ПРЕДМЕТНАЗИВ ТАКМИЧЕЊАДАТУМ
СРПСКИ ЈЕЗИК1. СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 2. КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДАДО КРАЈА ЈАНУАРА 2024.
МАЂАРСКИ ЈЕЗИКМАЂАРСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРАДО КРАЈА ЈАНУАРА 2024.
СТРАНИ ЈЕЗИЦИЕНГЛЕСКИ, РУСКИ И НЕМАЧКИ ЈЕЗИКДО КРАЈА ФЕБРУАРА 2024.
ФИЗИКАТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕДО КРАЈА ЈАНУАРА 2024.
БИОЛОГИЈАТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕДО КРАЈА ФЕБРУАРА 2024.
ХЕМИЈАТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕДО КРАЈА МАРТА 2024.
СПОРТСПОРТСКА ТАКМИЧЕЊАДЕЦЕМБАР 2023 – МАРТ 2024.
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ЈАНУАР – МАРТ 2024.