Школски колектив

Менаџмент школе

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

 

РАДНО МЕСТО

Гагић Душан Директор
Миловановић Биљана Помоћник директора
Мирјана Вученовић Секретар

Јовановић Тијана* мировање

Марина Качар замена

Секретар установе ученичког стандарда
Гајић Сузана Управница дома ученика
Кулачанин Дијана Организатор практичне наставе и вежби

Стручни сарадници

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

 

РАДНО МЕСТО

Радуловић Весна

Педагог

Штелерман Катарина

Ровчанин Јасмина

Психолог

Библиотекар

 

Административно особље

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

 

РАДНО МЕСТО

Пусти Естер

Шеф рачуноводства

 

Кнежевић Јела

Референт за правне, кадровске и административне послове

Каран Катарина

Референт за финансијско – рачуноводствене послове

Стевандић Тања

Самостални финансијско рачуноводтсвени сарадник

Несторовић Ержебет* Боловање

Референт за правне, кадровске и административне послове

Кнежић Стана

Економ

Јекнић Данијела

Техничар инвестиционог и техничког одржавања

Техничко особље

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

 

РАДНО МЕСТО

Аврамовић Жана

Помоћни наставник

Буљан Звонимир

Физички радник

Вајагић Драгица

Спремачица

Васиљевић Бјелица

Чистачица

Влашић Оливера

Техничар одржавања одеће

Вујасиновић Дејан

Кувар

Гајо Антал

Радник обезбеђења без оружја

Гњатић Гордана

Чистачица

Грбић Душица

Чистачица

Грубиша Зорица

Радник обезбеђења без оружја

Дрљача Зоран

Радник обезбеђења без оружја

Дрљача Момирка

Чистачица

Живковић Гојко

Физички радник

Зорић Слободан

 Физички радник

Ивановић Радојка

Радник обезбеђења без оружја

Ивић Деса

Магационер-економ

Илић Жељка

Пом.наставник+чистачица

Искалов Саша

Помоћни наставник

Јазић Гордана

Спремачица

Јандрић Гордана

Чистачица

Јефтић Бранка

Чистачица

Карановић Милорад

Радник обезбеђења без оружја

Карапанџа Невенка

Помоћни наставник

Кокотовић Марко

Чистачица

Копривица Драган

Домар

Крстовић Роска

Спремачица

Лукић Трифуновић Данијела

Помоћни кувар

Магдић Милан

Физички радник

Мајкић Аница

Чистачица

Мајсторовић Мирјана

Хигијеничарка

Медурић Јадранка

Чистачица

Миоковић Драган

Домар/мајстор одржавања

Руковалац пољопривредних машина

Нежић Нивеска

Чистачица

Нерац Весна

Чистачица

Николић Предраг

Помоћни наставник

Oбровачки Мирјана

Спремачица

Остојић Драгутин

Помоћни наставник

Папрић Жељко

Домар/мајстор одржавања

Радановић Смиља

Чистачица

Радишић Јелена

Чистачица

Радусин Богдана

Спремачица

Рађен Ивона

Чистачица

Симић Дрена

  Помоћни кувар

Срдић Драго

Радник обезбеђења без оружја

Старивлах Јованка

Кувар-посластичар

Старчевић Драгана

Чистачица

Стојаковић Зорица

Спремачица

Ступавски Станислав

Домар

Ступар Љубинка

Магационер

Тепић Душица

Шеф кухиње

Наставни кадар

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

 

РАДНО МЕСТО

Арсић Магдалена Наставник филозофије
Атанацковић Славка Наставник групе предмета  ветеринарска медицина
Бајић Каталин Наставник немачког језика
Иванишевић Милица Наставник групе предмета  биљна производња
Белић Јелена Наставник групе предмета ветеринарска медицина
Вујић Исидора Наставник хемије
Вулетин Марко Наставник информатике и рачунарства
Вуцеља Драган Наставник групе предмета пољопривредна техника
Гојковић Зоран Наставник групе предмета биљна производња

Грбић Богдан

Замена за Ненезић Браниславу

Наставник географије
Дакић Вера Наставник биологије
Ђорђевић Мирјана Наставник групе предмета биљна производња
Ђуга Катарина Наставник ликовне културе
Ђурђевић Софија Наставник групе предмета сточарство
Eрдеши Риц Рената Наставник групе предмета биљна производња и грађанског васпитања на  мађарском језику
Живковић Јована Наставник групе предмета  ветеринарска медицина
Ивић Игор Наставник физичког васпитања
Јаћимовић Валерија Наставник математике
Јовановић Бранислав Наставник групе предмета  пољопривредна техника
Јоветић Бранко Наставник групе предмета  ветеринарска медицина
Јосимовић Ивана Наставник српског језика као нематерњег језика
Катић Сања Наставник грађанског васпитања
Катић Сања Наставник математике
Кинка Игор Наставник групе предмета пољопривредна техника
Кнежевић Гордана Наставник групе предмета биљна производња
Ковач Александар Наставник верске наставе  православни катихизис
Кривокапић Станко Наставник групе предмета сточарство
Лалић Биљана Наставник групе предмета сточарство
Бранковић Небојша Наставник групе предмета пољопривредна техника
  Наставник групе предмета пољопривредна техника
Марјановић Маријана Наставник групе предмета сточарство
Матовић Мирјана Наставник енглеског језика
Машуловић Радоје Наставник историје
Мелван Светлана Наставник српског језика и књижевности
Меселџић Сњежана Наставник групе предмета ветеринарска медицина
Механџић Смиљана Наставник групе предмета  сточарство
Мијаиловић Зорана

Наставник екологије

Наставник ботанике

Милекић Зоран Наставник групе предмета ветеринарска медицина
Миличић Жељка Наставник групе предмета сточарство
Миловановић Биљана

Наставник групе предмета ветеринарска медицина

Помоћник директора

Милошев Горан Наставник групе предмета ветеринарска медицина
Миљатовић Тања Наставник енглеског језика
Николић Владимир Наставник групе предмета ветеринарска медицина
Обрадовић Валериа Наставник групе предмета сточарство
Орељ Горан Наставник групе предмета пољопривредна техника
Орељ Драгана Наставник групе предмета биљна производња
Панковић Јулиана

Наставник математике на мађарском језику;

Наставник католичке веронауке

Пантелић Светлана

Замена за Душана Гагића

Наставник групе предмета биљна производња
Пантић Драган Наставник физичког васпитања
Петровић Коста Наставник групе предмета ветеринарска медицина
Пилиповић Катарина Наставник групе предмета пољопривредна техника
Продановић Станка Наставник групе предмета биљна производња
Рава Предраг

Наставник права и администрације;

Натавник социологије

Радошевић Јелена Наставник српског језика и књижевности

Радошевић Слободан

Замена за Гајић Сузану

Наставник српског језика и књижевности
Рац Дарко Наставник верске наставе-гркокатоличка
Савовић Весна Наставник групе предмета  ветеринарска медицина
Савовић Милан Наставник групе предмета ветеринарска медицина
Симин Татјана Наставник енглеског језика
Смајић Мирослав Наставник физике
Пајић Љубица Наставник групе предмета биљна производња
Стевановић Ивана Наставник физичког васпитања
Стојнић Милош Наставник хемије
Стојчевски Кире Наставник групе предмета биљна производња
Ступар Зоран Наставник групе предмета пољопривредна техника
Фехер Моника Наставник групе предмета сточарство
Хабрам  Јудит Наставник мађарског језика и књижевности
Хорват Татјана Наставник српског језика и књижевности
Хуска Зита Наставник енглеског језика на мађарском
Цвијановић Милорад Наставник математике
Чавић Владимир Наставник верске наставе православни катихизис
Шербеџија Радмила Наставник латинског језика

Радно време школе:

радним данима : 8:00 – 19:00

АДРЕСА ШКОЛЕ

Царице Милице 2, Футог

 

E-mail

kontakt@poljosko.edu.rs

Телефон

 

ПИБ:

Матични број:

Жиро-рачун: 840-455666-54