Одељења и одељенске старешине 2023/24.

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
I 1 Пољопривредни техничар Зоран Гојковић
I 2 Техничар хортикултуре Исидора Вујић
I 3 Ветеринарски техничар Славка Атанацковић
I 4 Ветеринарски техничар Ивана Стевановић
I 5 Ветеринарски техничар Владимир Николић
I 6 аb Цвећар-вртлар/рмпт Драган Вуцеља
II 1 Пољопривредни техничар Драгана Орељ
II 2ab Техничар пољопривредне технике/зоотехничар Драган Пантић
II 3 Техничар хортикултуре Гордана Кнежевић
II 4 Ветеринарски техничар Смиљана Механџић
II 5 Ветеринарски техничар Валерија Јаћимовић
II 6 Ветеринарски техничар Софија Ђурђевић
II 7ab Цвећар-вртлар/рмпт Катарина Пилиповић
III 1 Пољопривредни техничар Кире Стојчевски
III 2 Техничар хортикултуре Предраг Рава
III 3 Зоотехничар Биљана Лалић
III 4 Ветеринарски техничар Радоје Машуловић
III 5 Ветеринарски техничар Весна Савовић
III 6 Ветеринарски техничар Коста Петровић
III 7ab Цвећар-вртлар/рмпт Бранислав Јовановић
III 8 Пољопривредни техничар на мађарском језику Рената Ердеши Риц
IV 1 Пољопривредни техничар Мирослав Смајић
IV 2 Техничар пољопривредне технике Горан Орељ
IV 3 Зоотехничар Валериа Обрадовић
IV 4 Ветеринарски техничар Јована Живковић
IV 5 Ветеринарски техничар Јелена Белић
IV 6 Ветеринарски техничар Горан Милошев