Састави тимова и координатори за 2023-2024. годину

Састави тимова и координатори за 2023-2024. год.

 

 1. Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе

Координатори Весна Радуловић и Јасмина Ровчанин

Чланови тима су кординатори: тима за самовредновање, актива за развојно планирање, актива за развој школског програма, тима за каријерно вођење и саветовање, кординатори за практичну наставу,  представник послодаваца, представник локалне заједнице, представници Ученичког парламента: Валентина Рац  IV 1, председница  и ученик III 5  члан и представник ванредних ученика

 1. Стручни актив за Развојно планирање:

Координатор Биљана Миловановић

Чланови тима: Душан Гагић директор, Слободан Радошевић, Софија Ђурђевић, Бранислав Јовановић, Марко Вулетин, Каталин Бајић,  Валерија Јаћимовић, Ивана Стевановић, представницa Савета родитеља Слађана Вуковић III 4  и представница Ученичког парламента Лена Малкић I 5

 1. Стручни актив за развој Школског програма

Координатор Милан Савовић

Чланови тима: Жељка Миличић, Тања Миљатовић, Раде Бараћ, Јелена Радошевић, Горан Орељ, Хабрам Јудит, Гордана Кнежевић, Маријана Маријановић,  представник  Савета родитеља  Александар Ереш III 1 и  представница Ученичког парламента  Миона Грујић I 5

 1. Тим за додатну подршку у образовању и васпитању (Тим за инклузивно образовање)

Координатор Драган Пантић

Чланови тима: Весна Радуловић, Весна Савовић, Исидора Вујић, Мирослав Смајић, Валерија Обрадовић и старешине одељења у којима су ученици са ИОП

 1. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Координатор  Катарина Штерлеман

Чланови тима:  Драгана Станковић, Коста Петровић, Валерија Јаћимовић, Биљана Лалић и Богдан Грбић

 1. Тим за професионални развој стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника

Координатор  Катарина Штерлеман

 1. Тим за програм заштите животне средине

Координатор Татјана Симин

Чланови тима:  Мира Ђорђевић, Маријана Маријановић, Зорана Мијаиловић, Драгана Орељ и Сања Катић

 1. Тим за програм слободних активности

Координатор Моника Фехер

Чланови тима: Ивана Стевановић, Вера Дакић, Катарина Ђуга, Станко Кривокапић, Зоран Гојковић, Милош Стојнић и Јована Живковић

 1. Тим за програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања

Координатор Владимир Николић

Чланови тима:  Весна Радуловић, Биљана Миловановић, Радоје Машуловић, Светлана Мелван, Предраг Рава, представница  Савета родитеља  Љиљана Николић IV 4 и представницe  Ученичког парламента  Ена Млинаревић III 4 и Маја Стражмештеров III 6

 1. Тим за програм културних активности школе

Координатор  Тања Хорват

Чланови тима: Драган Пантић, Владимир Чавић, Јулијана Панковић, Александар Ковач, Милош Стојнић,  Предраг Рава и Јелена Радошевић

 1. Тим за програм излета и екскурзија

Координатор  Славка Атанацковић

Чланови тима:  одељењске старешине

 1. Тим за програм сарадње са породицом

Координатор   Јелена Белић

Чланови тима:Тања Хорват, Милорад Цвијановић, Станка Продановић,  Биљана Лалић и Зоран Милекић

 1. Тим за маркетинг школе

Координатор  Горан Орељ

Чланови тима: Горан Милошев,  Драган Вуцеља, Гордана Кнежевић, Рената Риц и Љубица Пајић

 1. Тим за програм каријерног вођења и саветовања ученика

Координатор Катарина Пилиповић

Чланови тима:  Светлана Јуришић, Ивана Јосимовић, Магдалена Арсић, Милан Савовић, Кире Стојчевски и Жељка Миличић

 1. Тим за самовредновање

Координатор Смиљана  Механџић

Чланови тима: Зоран Гојковић,  Јасмина Ровчанин, Мирјана Матовић,  Мирослав Смајић, Сњежана Меселџић,  Радмила Шербеџија, Богдан Грбић, представница  Савета родитеља  Наташа Жижаков III 1 и представници Ученичког парламента  Огњена Јовановић III 6 и Никола Хатала III 5

 

Ученичке организације у школи:

Ученички парламент –  координатор Горан Милошев

Ученичка компанија –  координатори Љубица Пајић и Драгана Станковић

Ученичка организација Црвеног крста – координатори Весна Савовић и Јована Живковић